Sanderstølen
@ Copyright Sanderstølen 2020 - gjelder all tekst og bilder booking@sanderstolen.no
Sanderstølen har lange tradisjoner som hotell og turistdestinasjon. Under hotelldriften var Sanderstølen arena for store konferanser, messer, dansetilstelninger, samlinger for ulike landslag og ikke minst et sted, perfekt for familier som ønsker å ha en aktiv ferie i et fantastisk turterreng på høyfjellet 850 m.o.h.

I følge den lokale tradisjonen kan historien om Sanderstølen spores helt tilbake til år 1612.

Etter at stedet brant i 1963 ble hotellet overtatt av Familien Myhre og i 1966 stod den eldste delen av hotellet ferdig. Hotellet har hatt ulike eiere og det er som mange lignende steder, blitt utvidet over tid. Da markedet for Høyfjellshoteller avtok på begynnelsen av 2000 tallet ble det tyngre å drive. Dette endte med at driften ble avviklet i 2010.

Her har det vært alt fra oljekonferanser (Sanderstøl-konferansen) til landslagssamlinger, i tillegg til at mange på Østlandet har et forhold til stedet, både fra jobb og i privat regi. Sanderstølen har et godt renommé fra gammelt av som gjør det spesielt og spennende.

DnB eide stedet siden driften ble avviklet i 2010 og de gjorde en god jobb med å holde eiendommen i hevd i tiden som har gikk fram til Frost Utvikling tok over stedet høsten 2013. Eiendomsmassen fremstår i dag som velholdt og alle de flotte fellesarealene nærmest ”roper” etter at det skal bli aktivitet og liv i lokalene igjen.

Sommeren 2013 startet planleggingen av nye Sanderstølen. 20.september ble prosjektet lansert og 159 leiligheter ble lagt ut i markedet med priser fra 199.000,- så hotellet og destinasjonen i Valdres var i ferd med å våkne til liv igjen.

Ideen med å selge rommene i det tidligere hotellet, ett for ett til en pris som har gitt mange mulighet til å kjøpe sitt eget sted på fjellet til en oppnåelig pris, har vært en stor suksess. I løpet av høsten 2013 ble tilnærmet alle rommene i det tidligere Sanderstølen hotell solgt. Det har de siste to årene blitt bygd nærmere 70 nye hytter og våren 2017 ble ca 200 nye enheter ferdig regulert i det som er kalt hyttefelt 3. Les mer om hyttene på Sanderstølen på Sanderstølen hytter sine sider.